Gegevensbescherming

Wij zijn blij met uw belangstelling voor onze website. De bescherming van uw persoonsgegevens hebben bij ons de hoogste prioriteit. Hieronder willen wij u informeren over hoe wij uw gegevens behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke autoriteit

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met deze website is Coatinc PreGa GmbH & Co. KG.

Het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens

2.1. Gebruik van het contactformulier

Indien u gebruik maakt van ons contactformulier om contact met ons op te nemen, worden de door u ingevoerde gegevens (zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, bericht) opgeslagen om uw aanvraag te kunnen verwerken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw aanvraag te verwerken en worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet doorgegeven aan derden.

2.2. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. De door cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt meestal aan een server van Google in de Verenigde Staten van Amerika overgedragen en daar opgeslagen. Wij maken gebruik van Google Analytics met een geactiveerde IP-anonimiseringsfunctie. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere niet zijnde lidstaten, die partij zijn in de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, eerst zal worden ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort worden. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te beoordelen, berichten over de website-activiteiten voor de exploitant van de website op te stellen en andere met het gebruik van de websites en het internetgebruik samenhangende diensten te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt de installatie van cookies door een desbetreffende instelling in uw browser-software verhinderen; wij wijzen er echter op dat u dan wellicht niet alle functies van onze website in hun volledige omvang kunt gebruiken. Daarnaast kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, verhinderen, door onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Doorgeven van gegevens

Wij geven uw persoonsgegevens in principe niet door aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de verwerking van uw aanvraag of om juridische redenen.

Gegevensbeveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of misbruik. Onze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig herzien en aangepast aan de technologische vooruitgang.

Uw rechten als betrokken persoon

U heeft het recht op informatie over de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Bovendien hebt u het recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw gegevens, indien dit wettelijk is voorgeschreven. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens en heeft u het recht op overdraagbaarheid van de gegevens. Neem daarvoor contact op met marketing@coatinc.com.

Duur van de gegevensopslag

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of zo lang als wettelijk is vereist.

Recht tot het indienen van een klacht

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de voorschriften inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Contact

Voor vragen of opmerkingen in verband met dit privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen:

Coatinc PreGa GmbH & Co. KG
Hüttenstraße 45
D-57223 Kreuztal
Telefoon: +49 2732 796 - 100
E-mail: prega@coatinc.com

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om wijzigingen in onze privacyactiviteiten weer te geven of zoals vereist door de wet. De actuele versie zal op onze website worden gepubliceerd.

Datum: september 2023
Cookie policy